Ons charter

Casa Nova bestaat uit verschillende gezinnen die sinds 2015 neerstreken in de
Goossensstraat nummer 17-19. Samen besloten ze om te wonen in Schaarbeek, in de Poggewijk, in het Brussels Gewest. Onder samenwonen verstaan we: samen investeren in een geografische, gezamenlijke plek om te wonen, te delen en projecten op te starten en om contacten te leggen met de buurt terwijl iedereen wel beschikt over een eigen privéwoning.