Onze werking

Een co-housing, hoe werkt dat precies?

De “goede” werking vinden, is een heel proces. Het is dan ook niet altijd evident
om een evenwicht te vinden tussen organiseren en spontaniteit, tussen initiatief
nemen en op zoek gaan naar een consensus.

Casa Nova besloot om samen te werken op verschillende manieren:

  • tijdens plenaire vergaderingen nemen alle volwassen bewoners beslissingen
    over het samenwonen en -werken. We delen er informatie en onze dromen.
  • elke bewoner maakt deel uit van een werkgroep waarbij we zowel de juridische aspecten aanpakken, als de verbouwingen, communicatie, de organisatie van de gemeenschappelijke delen en de werking van de groep (onze “boîte noire”).
  • projectgroepen bestaan voor diegenen die graag een actie willen uitwerken
    op korte termijn, zoals het organiseren van een evenement, een oplossing
    zoeken voor autodelen…
  • een stichting die de polyvalente zaal coördineert.

Uiteraard verloopt het “gemeenschappelijke leven” hiernaast ook op een
informelere manier. De aankoop van groentepakketten, koken voor elkaar, iets
uitlenen of helpen klussen zijn natuurlijk zaken waarvoor niet gestemd moet
worden en spontaan gebeuren.
We blijven ons allemaal inzetten om over dit “goed bestuur” te waken en ervoor te zorgen dat iedereen zijn plek vindt in de groep. De werkgroep “boîte
noire” evalueert dit punt geregeld: wat werkt er wel of niet, wat kan beter?
Naarmate de groep groeide, veranderde de werking en bijgevolg ook de noden.

Doorheen de startfase van het project en de opvolging van de werken, kregen
we meer tijd en energie om in allerlei nieuwe projecten te steken waardoor de
organisatie zich ook steeds mee aanpaste.